Kurumlar; müşterileri, çalışanları veya özel kişiler hakkında hassas bilgilere sahiptirler. Bu bilgilerin ihtiyaç sürelerinin dolmasını takiben yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi mümkün olmayacak şekilde imhası gerekmektedir. İmha konusunda kurumsal hizmet sunan Asre Kağıt Geri Dönüşüm olarak, tüm imhalık atıklarınızı kapalı sistem konteynerler ile yerinden alıyoruz, tesislerimizde saatte 15 ton atık parçalama kapasitesine sahip ekipmanlar ile kullanılamaz hale getiriyoruz. Evrak ve gizli veri dosyaları ile ilgili sorumluluğumuzun farkındayız ve imha ettiğimiz dokümanları görsel ve yazılı tutanak ile kayıt altına alarak taahhüt veriyoruz.